poniedziałek, 18 listopada 2019
Najnowsze: Zakłady bukmacherskie bez dowodu - szybka rejestracja u legalnych buków 11.2019 11.2019

Jakie są konsekwencje nielegalnego hazardu?

Odbierz kod promocyjny eWinner Oferta na bonus eWinner VIP ważna do 30 listopada 2019
Spis treści
Rozwiń
  1. Jakie kary grożą za uczestnictwo w nielegalnym hazardzie?
  2. Czy organizatorzy nielegalnego hazardu i gracze ponoszą jeszcze jakieś kary finansowe?
  3. Nielegalna gra hazardowa a skutki cywilne dla jej organizatora i gracza
  4. Warto wiedzieć
Urządzenie gier hazardowych oraz udział w nich podlegają w Polsce ściśle określonym regulacjom, wynikającym z ustawy hazardowej. Zarówno podmioty, zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w tej branży, jak i uczestnicy gier losowych oraz zakładów wzajemnych, aby uniknąć dotkliwych skutków karnych i finansowych, winni przedmiotowe warunki spełnić. Jakie są konsekwencje nielegalnej gry hazardowej zarówno dla graczy, jak i dla bukmacherów?
kara za nielegalny hazard
Udział w nielegalnych grach hazardowych podlega odpowiedzialności karnej i administracyjnej

Nowelizacja ustawy hazardowej, która weszła w życie w 2017 roku, znacząco rozszerzyła katalog skutków prawnych nielegalnego prowadzenia działalności hazardowej dla jej uczestników – pod tym pojęciem rozumie się zarówno organizujących gry i zakłady wzajemne, jak i samych graczy, którzy z nielegalnego hazardu korzystają. Konsekwencje te można podzielić na dwie grupy: karne oraz administracyjne (finansowe).

Jakie kary grożą za uczestnictwo w nielegalnym hazardzie?

Udział w nielegalnym hazardzie jest przestępstwem: dotyczy to tak organizatora nielegalnej gry, jak i korzystającego z niej gracza. Organizacja nielegalnych gier hazardowych (a więc np. prowadzenie kasyna gry bez odpowiedniej licencji, posiadanie nielegalnych automatów do gier lub oferowanie zakładów wzajemnych bez koncesji MF) zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 5 dni do nawet 5 lat oraz grzywną w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych. Jedna stawka dzienna wynosi od jednej trzydziestej minimalnego wynagrodzenia do czterystukrotności tej kwoty. W 2018 r. wynagrodzenie to wynosi 2 100 zł, a więc stawka dzienna oscyluje w granicach od 70 zł do nawet 28 tys. zł. W związku z tym najwyższa grzywna, jaką może być ukarany nielegalny organizator gier hazardowych, czyli 720 stawek dziennych w maksymalnej wysokości, wynosi ponad 604 mln zł! O wysokości grzywny decyduje sąd i zależy ona od rodzaju przestępstwa oraz sytuacji osobistej i majątkowej sprawcy. Jednym wyrokiem można orzec zarówno pozbawienie wolności, jak i grzywnę łącznie – tak jest np. w przypadku nielegalnego posiadania automatu do gier.

Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialności karnej podlega nie tylko organizujący nielegalne gry hazardowe, ale także gracz, który w takiej grze uczestniczy. Gracz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli zdaje sobie sprawę, że gra, w której bierze udział jest nielegalna. Grający podlega wówczas karze grzywny do 120 stawek dziennych (maksymalnie niemal 3,5 mln zł).

Dodatkowo, zarówno wobec organizujących nielegalne gry i zakłady wzajemne, jak i wobec ich uczestników, sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, z wyjątkiem uczestnictwa w loteriach promocyjnych, na okres od 1 roku do 10 lat.

Czy organizatorzy nielegalnego hazardu i gracze ponoszą jeszcze jakieś kary finansowe?

pozbawienie wolności za hazard
Jedną z konsekwencji uczestnictwa w nielegalnym hazardzie może być pozbawienie wolności

Skutki nielegalnej gry hazardowej zbliżone do grzywny wywierają kary pieniężne, nakładane w trybie administracyjnym przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego lub Ministra Finansów. I tu również, podobnie jak w przypadku odpowiedzialności karnej, mogą one dotyczyć zarówno organizatorów nielegalnego hazardu, jak i graczy.

Jeśli chodzi o organizację nielegalnych gier hazardowych, to karze grzywny podlegać może np. prowadzenie kasyna gry czy zakładów bukmacherskich bez wymaganej koncesji MF albo naruszenie warunków takiego pozwolenia, np. prowadzenie działalności na szerszą niż określona w koncesji skalę (zamiast jednego kasyna gry – dwa lub więcej). Co ciekawe, w przypadku tzw. jednorękich bandytów, obok organizatora, karze podlega również właściciel, najemca lub dzierżawca lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna lub inny rodzaj usług, a w którym to lokalu znajdują się niezarejestrowane automaty do gier. O ile odpowiedzialność karną ponoszą co do zasady jedynie osoby fizyczne, o tyle kara finansowa może zostać nałożona również na osobę prawną, będącą przedsiębiorcą, taką jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna. Kary dla organizatorów nielegalnego hazardu wynoszą co do zasady do 500 tys. zł, w zależności od rodzaju i charakteru przewinienia.

Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności karnej, również gracze są zobowiązani do uiszczenia kar pieniężnych, jeśli są uczestnikami gry urządzanej bez stosownej koncesji lub zezwolenia. Kara dla gracza to równowartość 100% uzyskanej wygranej, niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek.

Zarówno organizatorzy nielegalnego hazardu, jak i gracze uiszczają kary pieniężne terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja organu stała się ostateczna. Jeśli osoba, na którą nałożona została kara, dobrowolnie jej nie uiści, organy skarbowe (naczelnik urzędu celno-skarbowego albo Minister Finansów) rozpoczną przymusową egzekucję, która wygeneruje dla dłużnika dodatkowe koszty (analogicznie jak w postępowaniu komorniczym).

Nielegalna gra hazardowa a skutki cywilne dla jej organizatora i gracza

Spełnienie świadczenia w związku z wzięciem udziału w zakazanej lub nierzetelnej grze lub zakładzie (np. przekazanie pieniędzy zwycięzcy nielegalnej gry w pokera lub zapłata za los w loterii, której wynik został z góry ustawiony przez organizatora) wiąże się z możliwością żądania zwrotu tak spełnionego świadczenia od jej organizatora. Należy pamiętać, że umowa o grę losową, urządzoną i prowadzoną bez zezwolenia właściwego organu, jest z mocy prawa nieważna. W związku z tym organizator (bukmacher, prowadzący kasyno czy urządzający loterię) ma obowiązek niezwłocznie zwrócić uzyskane w ten sposób środki. Natomiast gracz, który biorąc udział w nielegalnej grze, odniesie jakąś korzyść finansową, nie będzie mógł skutecznie żądać jej przekazania np. przed sądem czy innym organem państwowym, ponieważ wygrana w nielegalnej grze hazardowej nie podlega ochronie prawnej przez państwo.

Warto wiedzieć

Słowem podsumowania:

  • Uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych zagrożone jest odpowiedzialnością karną i finansową oraz możliwymi skutkami cywilnymi
  • Karze podlega zarówno organizator nielegalnej gry hazardowej, jak i jej uczestnik
  • Tylko gra u podmiotów, posiadających licencję MF i zgodna z warunkami tej licencji, zatwierdzonego regulaminu oraz ustawy hazardowej, jest bezpieczna
Inni czytali również

Komentarze i opinie (0)

Jakie są konsekwencje nielegalnego hazardu?
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
Zgłoś uwagi do strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.