poniedziałek, 18 listopada 2019
Najnowsze: Zakłady bukmacherskie bez dowodu - szybka rejestracja u legalnych buków 11.2019 11.2019

Nielegalny hazard a nowelizacja ustawy hazardowej: kto naraża się na kary?

Odbierz kod promocyjny Fortuna Oferta na bonus Fortuna VIP ważna do 30 listopada 2019
Spis treści
Rozwiń
  1. Kogo dotyczą sankcje za organizowanie i uczestniczenie w nielegalnym hazardzie?
  2. Nielegalny hazard: kto jeszcze może zostać ukarany?
  3. Warto wiedzieć
Organizowanie i uczestniczenie w nielegalnej działalności hazardowej stanowi zagrożenie dla interesu finansowego państwa oraz porządku publicznego obywateli, toteż zagrożone jest sankcjami administracyjnymi i karno-skarbowymi.
Nielegalny hazard kary
Kto może zostać ukarany w związku z nielegalnym hazardem?

Krąg podmiotów, które mogą być pociągane do odpowiedzialności prawnej zawiera ustawa o grach hazardowych oraz kodeks karny skarbowy (kks). Zasadniczo dotyczą one uczestników, organizatorów, jak również osób ułatwiających funkcjonowanie tego procederu.

Kogo dotyczą sankcje za organizowanie i uczestniczenie w nielegalnym hazardzie?

Katalog podmiotów, którym mogą być wymierzone kary pieniężne zawiera art. 89 ustawy hazardowej – są to:

1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;

2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry – przepisu tego nie stosuje się do osób fizycznych urządzających gry hazardowe

3) posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa – właścicielowi lokalu, w którym znajdują się nielegalne automaty do gier, może zostać wymierzona kara w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu

4) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego – w tym przypadku również kara dla właściciela lokalu wynosi 100 tys. zł od każdego automatu

5) dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu, o którym mowa w art. 15g (czyli nie zaprzestał obsługiwać spółki figurujące w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą) – zgodnie z ustawą, na takiego dostawcę usług płatniczych może zostać nałożona kara w wysokości do 250 tys. zł

6) uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia – osoba, uczestnicząca w nielegalnym hazardzie, naraża się na karę w wysokości 100% uzyskanej wygranej, niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek

7) przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków wynikających z art. 15f ust. 5 (czyli nie zablokował dostępu do stron bukmacherów znajdujących się w rządowym rejestrze domen zakazanych w ciągu 48 godzin od wpisania do niego) – może zostać na niego nałożona kara do 250 tys. zł

8) urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa – kara do 500 tys. zł

Poza przytoczonymi powyżej karami naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia (art. 89 ust. 3).

Nielegalny hazard: kto jeszcze może zostać ukarany?

kto może zostać ukarany za nielegalny hazard
Ustawa hazardowa przewiduje kary nie tylko dla organizatorów i uczestników nielegalnych gier hazardowych

Z kolei art. 142 ustawy hazardowej sankcjonuje niepowiadomienie naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier na niskich wygranych. Czyn ten stanowi wykroczenie karno-skarbowe, zatem grzywna jest określana kwotowo (art. 47 § 1 kks) – jej wysokość sąd wymierza w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art.48 § 1 kks). W 2018 r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2100 zł, zatem wysokość grzywny wynosi od 210 do 42 000 zł. Powyższe sankcje dotyczą osób kierujących działalnością gastronomiczną, handlową lub usługową w lokalu, w którym znajduje się punkt gry na automatach o niskich wygranych.

Należy jednak mieć na uwadze regulację art. 9 § 3 kks, zgodnie z którym za wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Oznacza to, że jeżeli np. manager lub pracownik wyznaczony do zarządzania lokalem, nie powiadomi pisemnie naczelnika urzędu celno-skarbowego o wstawieniu do lokalu automatu do gier, to podlega odpowiedzialności karno-skarbowej.

Odrębny katalog kar przewiduje kodeks karny skarbowy w rozdziale 9. Poza penalizacją określonych czynów karalnych także na podstawie ustawy hazardowej, przewiduje on karę grzywny za nielegalne prowadzenie lub zlecanie reklamy gier cylindrycznych, gier w karty, w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach (art. 110a kks). Karalne jest również umożliwianie osobom nieletnim udziału w grach hazardowych, innych niż loteria promocyjna lub fantowa (art. 111 kks).

Więcej o konsekwencjach nielegalnego hazardu przeczytasz tutaj.

Warto wiedzieć

Wiedza w pigułce:

  • Ustawa hazardowa określa szeroki katalog podmiotów, podlegających karom pieniężnym za uczestnictwo w nielegalnym hazardzie (organizatorzy i gracze, ale też dostawcy internetu i usług płatniczych)
  • Kodeks karny skarbowy penalizuje m.in. niezgodne z prawem prowadzenie lub zlecanie reklamy gier hazardowych
Źródła
Zwiń
  1. Guzik-Makaruk E., Urgielewicz-Delegacz E., Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier losowych, gier na automacie lub zakładów wzajemnych – wybrane aspekty prawne i kryminologiczne, Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 26, 2017
  2. Wilk L., Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych, Prokuratura i Prawo 2011, Nr 1,
  3. Wilk L., Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu, Państwo i Prawo 2011, Nr 10,
Inni czytali również

Komentarze i opinie (0)

Nielegalny hazard a nowelizacja ustawy hazardowej: kto naraża się na kary?
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
Zgłoś uwagi do strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.